piątek, 2 listopada 2012

34. Jak zapamiętać francuskie "après"?


Z przyimkami jest zawsze problemy: są krótkie, do niczego niepodobne i mają wściekle niekonkretne znaczenia. Tak jest w przypadku francuskiego après [apˈʀɛ], które oznacza ‘po’ (np. po lekcji, po filmie). Dodatkowym utrudnieniem jest akcent grawisowy (opadający) nad <e>.

Użyjmy do zapamiętania francuskiego après słów zastępczych i pomocniczych. Polskie „po” możemy łatwo zastąpić wyrazem „pot” – to konkretny rzeczownik łatwy do wyobrażenia. Z kolei après możemy zastąpić wyrazem „aparycja” – zaczyna się podobnie, więc może stanowić skuteczną podpowiedź do après. „Pot” i „aparycję” łatwo możemy połączyć obrazkiem pamięciowym, w którym pot spływa po czyjejś aparycji.

Pozostaje nieszczęsny akcent. Możemy spróbować wyćwiczyć wymowę [apˈʀɛ] z szerokim [ɛ] na końcu. Jeśli pamiętamy, że zapis <è> oznacza właśnie szerokie [ɛ], wówczas nie powinniśmy mieć problemu z poprawnym zapisem après. Odróżnianie [e] od [ɛ] jest jednak trudne, przez co warto się zastanowić albo nad innym sposobem zapamiętania kierunku akcentu, albo nad sposobem wzmocnieniem powyższego (wymowy). W obu przypadkach możemy na przykład powiązać kierunek akcentu (w dół) z oczywistym kierunkiem spływania potu po czyjejś aparycji (też zwykle w dół).