wtorek, 30 października 2012

33. Jak zapamiętać francuskie "demain" ‘jutro’?


Francuski wyraz demain wymawia się /dəˈmɛ̃/, a więc jego pisownia jest stosunkowo regularna (można ją wywieść z wymowy).

Problem z zapamiętaniem tego wyrazu polega w istocie na tym, iż nie tylko ciąg znaków <demain> lub głosek (fonemów) /dəˈmɛ̃/ jest abstrakcyjny, również ich polski odpowiednik – jutro – ma charakter abstrakcyjny, a najtrudniej zapamiętywać związki abstrakcyjnych rzeczowników. Musimy więc zamienić oba elementy na słowa pamięciowe: demain lub /dəˈmɛ̃/ na słowo zastępcze, gdyż zastępujemy słowo obce, nieznane, a jutro na słowo pomocnicze, ponieważ znamy je doskonale, ale chcemy jedynie pomóc sobie w jego powiązaniu z demain lub /dəˈmɛ̃/.

Słowem zastępczym do /dəˈmɛ̃/ (w uproszczonym zapisie: dymę) może być „dym”, a pomocniczym do „jutro” – jurta.

Sposobem na powiązanie obu słów pamięciowych może być prosty obrazek mnemoniczny: jurta, z której wydobywa się dym.